Blutengel

40 tekstów – auto­rem jest Blu­ten­gel.

-Nie mam cza­su.- po­wie­dział uczeń
- Zmień priory­tety.- od­po­wie­dział mistrz 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 20 października 2015, 21:42

On był matematykiem.
Ona była nieobliczalna.
On zna­lazł sposób.
Ona umarła.
On zrozumiał.
Ona była już tyl­ko przy nim.
On żałował.
Ona od­na­lazła spokój. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 czerwca 2015, 20:24

Nie po­winieneś ro­bić te­go o czym będziesz wstydził się mówić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 czerwca 2015, 21:09

1. Usiądź na ław­ce obok nieznajomego.
2. Pod­suń mu ko­pertę z czyimś zdjęciem.
3. Po­wiedz: "to ma wyglądać na wypadek".
4. Odejdź. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 czerwca 2015, 11:59

Bo ty jes­teś wart każdej mo­jej łzy i każdej krop­li mo­jej krwi. 

myśl • 1 czerwca 2015, 16:38

A ty nie płacz za mna,a ty nie płacz po mnie bo gdy­bym sie nie obudził będę tam gdzie ogień płonie,gdy zatęsknisz za mną,gdy załamiesz dłonie wróć do moich słów na taśmie nie zgaśnie ten promień 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 maja 2015, 09:05

To nic.
Myślę, że już zaw­sze będę za tobą tęsknić i zaw­sze będę na ciebie cze­kać. To nic, że to wy­kańcza nakbardziej.
To nic, po­nieważ wiem, że warto. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 maja 2015, 19:31

Scho­waj tę po­gardę.
Wiem, że pod nią kry­jesz strach przed tym co jest obce. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 maja 2015, 16:10

Mogłabym z Tobą spróbo­wać, widzę coś w Twoich oczach,
to przy­ciąga jak mag­nes, można się zakochać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 maja 2015, 20:14

Kiedyś będziesz żałował, ale to przyj­dzie z cza­sem... Wte­dy zro­zumiesz ile nap­rawdę stra­ciłeś, ile mogłeś mieć, ale te­go nie doceniłeś. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 maja 2015, 15:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 października 2015, 21:46CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st -Nie mam cza­su.- po­wie­dział [...]

20 października 2015, 21:42Blutengel do­dał no­wy tek­st -Nie mam cza­su.- po­wie­dział [...]

16 czerwca 2015, 22:49Blutengel sko­men­to­wał tek­st On był ma­tema­tykiem. Ona była [...]

16 czerwca 2015, 20:27Blutengel sko­men­to­wał tek­st On był ma­tema­tykiem. Ona była [...]

16 czerwca 2015, 20:24Blutengel do­dał no­wy tek­st On był ma­tema­tykiem. Ona była [...]

11 czerwca 2015, 21:11M44G sko­men­to­wał tek­st Nie po­winieneś ro­bić te­go [...]

11 czerwca 2015, 21:09Blutengel do­dał no­wy tek­st Nie po­winieneś ro­bić te­go [...]

5 czerwca 2015, 22:45okonie sko­men­to­wał tek­st 1. Usiądź na ław­ce [...]

5 czerwca 2015, 22:31yestem sko­men­to­wał tek­st 1. Usiądź na ław­ce [...]

5 czerwca 2015, 11:59Blutengel do­dał no­wy tek­st 1. Usiądź na ław­ce [...]